Kongregácia bratov tešiteľov 
z Gethseman

„...zostaňte tu a bdejte so mnou“ (Mt 26, 38).

z Gethseman